VẬN HÀNH HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Ở NHÀ MÁY ĐỒNG THÁP

Lắp đặt vào tháng 12 năm 2016, Neovia Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống năng lượng mặt trời vào tháng 2 năm 2017. Với mức đầu tư 25,000 euro (tương đương hơn 600,000,000 vnd) và thời gian thu hồi vốn dự kiến từ 5-6 năm,  hệ thống năng lượng mặt trời sẽ giúp tiết giảm chi phí sản xuất cho nhà máy.

Mọi hoạt động sản xuất của nhà máy phụ thuộc hoàn toàn vào lượng hơi từ lò hơi sinh khối.

Hiện tại, hệ thống năng lượng mặt trời sẽ làm nóng nước tới 90 độ C trước khi chuyển vào gia nhiệt đến 100 độ C bằng lò hơi, thay vì từ 30 độ đến 100 độ như trước đây. Như vậy,

với hệ thống năng lượng mặt trời, nhà máy Đồng Tháp tiết kiệm được chi phí sản xuất do giảm tiêu thụ năng lượng sinh học (vỏ trấu), hạn chế thấp nhất mức khí thải CO2, giảm tác động xấu tới môi trường.

Đây là mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất đầu tiên của Tập đoàn Neovia trên toàn thế giới.