Neovia Việt Nam vinh dự nhận chứng chỉ “Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất”

Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2017, nhà máy Ocialis Đồng An – một trong những nhà máy nuôi trồng thủy sản thuộc Neovia Việt Nam vừa vinh hạnh nhận được chứng nhận “Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất” (BAP – Best Aquaculture Practices).

Đây là một chứng nhận rất uy tín trong ngành nuôi trồng thủy sản do Hiệp hội nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) cấp, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về vận động, giáo dục và lãnh đạo trong nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm.

Theo đó, nhà máy Neovia Đồng An là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam và trong khu vực vinh dự được cấp chứng nhận BAP cho thức ăn tôm với năm (05) dòng sản phẩm sau: Vanalis, Eco, Neolis, Monolis, OC Maxi.

Ông Christophe Guillaume, Tổng Giám Đốc Neovia Việt Nam chia sẻ “Chúng tôi thật sự cảm thấy rất tự hào khi nhận được chứng nhận BAP – một chứng nhận cho những nổ lực không ngừng của chúng tôi trong thời gian qua. Chứng nhận BAP là một minh chứng cho Neovia về cam kết phát triển nền nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam.

Với chứng nhận BAP mà nhà máy Ocialis Đồng An vinh dự nhận được, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của thức ăn thủy sản từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất, lưu trữ và bảo quản thành phẩm. Tất cả nguyên liệu đều có xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu cấm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, với việc sử dụng các nguồn bột cá, dầu cá được kiểm soát có trách nhiệm nhằm bảo vệ ngành nuôi trồng thủy sản được bền vững. Chứng nhận này sẽ cho giúp Neovia Việt Nam hỗ trợ khách hàng đạt được tính bền vững trong hoạt động sản xuất và gia tăng sản lượng tôm một cách có trách nhiệm hơn ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung.

Thông tin về chứng nhận “Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất”:

Chứng nhận BAP do Hiệp hội nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về vận động, giáo dục và lãnh đạo trong nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm. Đây là chứng nhận nuôi trồng thủy sản duy nhất mà bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất: trang trại, nhà máy chế biến, các trại giống và các nhà máy thức ăn chăn nuôi. Bốn đặc điểm chính của nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm: An toàn thực phẩm, Phúc lợi xã hội, Môi trường, An toàn và sức khỏe vật nuôi.