SỨ MỆNH: “NUÔI SỐNG NHÂN LOẠI”

Chăn nuôi để phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng cho một nền dân số đang tăng nhanh với mức sống ngày càng cao trên toàn thế giới.

Chăn nuôi phát triển bền vững đồng thời phải đảm bảo sức khỏe nhân loại, môi trường sống, an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, đạt các yêu cầu về sản lượng.

Chăn nuôi thông qua một hệ thống Nghiên cứu & Phát triển luôn được cải tiến, mang đến cho người chăn nuôi chuyên nghiệp những giải pháp hiệu quả về mặt năng suất lẫn kinh tế, đồng thời được kiểm định một cách khoa học.

SÁU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ LẪN NHAU

Với mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Sức khỏe vật nuôi, Neovia Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong chăn nuôi thông qua sáu lĩnh vực kinh doanh của mình. Sáu lĩnh vực hoạt động này cung cấp một loạt dịch vụ, tạo thành một phản ứng toàn cầu, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của các bên liên quan.

Công ty liên tục phân tích, đổi mới để đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm, nhà bán lẻ, người tiêu dùng bằng cách đưa họ giải pháp toàn cầu hoặc giải pháp chính xác từ thực vật tới động vật, từ cánh đồng đến bàn ăn, từ dinh dưỡng đến sức khỏe.

Các dịch vụ, sản phẩm của Neovia Việt Nam đặt ra một mục tiêu duy nhất: cải thiện hiệu quả kinh tế của nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, của nhà phân phối, khách hàng chăn nuôi, khách hàng nông nghiệp của mình.