Quan hệ đối tác

Liên kết và hợp tác nghiên cứu với các trường Đại học

Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức tư nhân, cộng đồng, hoặc các trường đại học về nông nghiệp tại Pháp và trên toàn thế giới.

 

inra-1

 

  • Hợp tác nghiên cứu các dự án đặc biệt:

uni

  • Hợp tác hoạt động, sản xuất:agravis
  • Hợp tác với các đối thủ trong cùng ngành:

 

compet