Giá cả thị trường miền Nam tuần 38 năm 2016 (12 – 18/09/2016)

Giá cả thị trường tại các tỉnh Miền Nam nước ta tuần 38 vừa qua như thế nào?

Tại các tỉnh phái Nam nước ta, giá cả thị trường vẫn khá ổn định. Một số sản phẩm chăn nuôi có dấu hiệu giảm nhẹ như; giá heo hơi, gà thịt, trứng gia cầm …. Do nhu cầu con giống tăng mạnh nên một số loại đã tăng giá.

Tại các tỉnh Đông Nam Bộ giá heo hơi ghi nhận ngày 18/9/2016; 45.000 – 47.000 đ/kg (heo siêu bán tại trại), tại các tỉnh ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long giá heo có phần giảm nhẹ so với tuần trước; hiện ở mức 44.500 – 46.000đ/kg

 
thit-ga-sieu-thi
Giá gà thịt đã giảm từ 1000 – 2000đ/kg tùy từng vùng và giống gà.
 
Giá con giống có dấu hiệu tăng; giá gà giống mới tăng 500đ/con, heo giống vẫn khá ổn định còn vịt giống tăng 1000đ/con
 
Chi tiết giá cả thị trường tại trại tuần 38/2016 các tỉnh miền Nam nước ta.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại tuần 38 năm 2016

Sản phẩm Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo thịt hơi 44.000 – 46.000 đ/kg
Heo thịt hơi >110kg 44.000 – 45.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 24.000 – 34.500 đ/kg
Gà thịt công nghiệp 21.000 – 23.500 đ/kg
Trứng gà 1.550 – 1.650 đ/quả
Gà Bình Định 50.000 – 55.000 đ/kg
Vịt Vịt super thịt 45.000 – 46.000 đ/kg
Vịt Grimaud 50.000 – 52.000 đ/kg
Trứng vịt 1.600 – 1.650 đ/quả

Giá giống tại trại các loại

 Loại giống Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo giống <20kg 90.000 – 100.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 9.000 – 10.500 đ/con
Gà thịt công nghiệp 12.000 – 14.000 đ/con
Gà đẻ trứng công nghiệp 18.000 – 19.000 đ/con
 Vịt Vịt Super thịt 14.000 – 16.000 đ/con
Vịt Super bố mẹ 27.000 – 33.000 đ/con
Vịt Grimaud thịt 17.000 – 19.000 đ/con
Vịt Grimaud bố mẹ 45.000 – 55.000 đ/con

Lưu ý: Gà lông màu ở đây là gà lai lương phượng có thời gian nuôi ngắn 70 – 90 ngày.

Theo VietDVM