DỰ ÁN COMETE

Bộ phận DOP của Neovia Việt Nam ra mắt dự án mới dựa trên nền tảng hiệu suất công nghiệp. Dự án này áp dụng KPI về OEE* tại mỗi nhà máy (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng An và Nhà máy Đồng Tháp) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí vận hành trong những năm tới.

Một phần của dự án này là dự án Comete, với sự hợp tác tư vấn của công ty John & Partners đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2017, áp dụng tại Nhà máy 2- Bình Dương, làm việc chủ yếu theo tiêu chuẩn 5S**, hiệu suất công nghiệp, quản lý trực quan và hàng ngày.

*OEE: Hiệu suất máy móc, trang thiết bị.

**5S: Chương trình tập trung vào việc các nội dung: sắp xếp, tổ chức, vệ sinh và tiêu chuẩn hóa. Với phương pháp này chúng ta sẽ nâng cao hiệu quả, dịch vụ và sự an toàn trong công việc.
Công ty John & Partners hỗ trợ Neovia Việt Nam các chức năng:

– Đào tạo và huấn luyện

– Truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm

– Cung cấp giải pháp cải tiến