BỘ PHẬN KỸ THUẬT GIA SÚC GIA CẦM NEOVIA VIET NAM TỔ CHỨC TẬP HUẤN

Ngày 14 và 15 tháng 08 năm 2017, toàn bộ nhân viên thương mại kỹ thuật gia súc, gia cầm khu vực phía Nam và Campuchia tham gia tập huấn dưới sự hướng dẫn của các Giảng viên Đại học Nông Lâm.

Chủ đề tập huấn là “Cách nhận biết, chẩn đoán và điều trị các bệnh trên heo và gia cầm”. Nội dung lý thuyết sẽ cập nhật những kiến thức mới nhất giúp nhân viên kỹ thuật thị trường có được phương pháp tốt nhất áp dụng cho thực tiễn. Toàn bộ quy trình lấy mẫu và bảo quản mẫu nhằm phục vụ việc chẩn đoán bệnh được hướng dẫn cụ thể và đúng chuẩn. Việc chuẩn hóa quy trình này góp phần nâng cao tính chính xác trong điều trị bệnh, phác đồ điều trị hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất.

Ngoài ra, chương trình tập huấn bao gồm 02 buổi thực hành mổ khám thực tế trên heo và vịt. Đây cũng là dịp cho đội ngũ kỹ thuật thị trường từ nhiều vùng trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, cập nhật cho nhau những diễn biến mới nhất về bệnh dịch, về quy trình chăn nuôi. Tất cả những vấn đề về bệnh ngoài thị trường được đem ra thảo luận cùng với thầy cô hướng dẫn, nhằm tìm được phương pháp khả thi nhất.

Với chương trình tập huấn kỹ thuật, Neovia Việt Nam mong muốn nâng cao trình độ và kỹ năng của nhân viên đến mức tốt nhất nhằm phục vụ chất lượng chăn nuôi của bà con, giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.