Neovia Việt nam là đối tác của Tập Đoàn GRIMAUD tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, một Tập đoàn chuyên sản xuất và phân phối con giống hàng đầu thế giới. Việc hợp tác sản xuất con giống sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ trong chăn nuôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ được hỗ trợ tốt hơn và có nhiều lợi ích hơn

LĨNH VỰC HỢP TÁC SẢN XUẤT CON GIỐNG

page-hoptaccongiong