Chất lượng và an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của Neovia. Đây là yếu tố được kiểm tra thường xuyên và xuyên suốt từ mỗi giai đoạn trong sản xuất cho đến khi sản phẩm được đến tay người tiêu dùng.