FibsĐạm (min) 17%
Canxi (min – max) 1,0 – 1,7%
Béo thô (min) 7%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,8% – 1,5%
Xơ thô (max) 5%
Lysin tổng số (min) 0,7%
Độ ẩm (max) 12%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%
Năng lượng trao đổi (min) 3.200 Kcal/kg
Hóa chất và kháng sinh (max) None

Fibs