Nghiên cứu và phát triển

Neovia có hơn 60 năm kinh nghiệm tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Sự đổi mới và khác biệt thông qua nghiên cứu & phát triển là một tài sản quan trọng đề dự đoán, ứng phó với các vấn đề địa phương cũng như toàn cầu trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

NGHIÊN CỨU – ĐẦU TƯ ĐỂ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Neovia Việt Nam luôn gắn liền các hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất với việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Chiến lược này cho phép Neovia Việt Nam không những cung cấp những sản phẩm tốt, chất lượng cao mà còn cung cấp cho khách hàng những kiến thức quan trọng về chuyên môn, kỹ thuật nuôi giúp họ nâng cao hiệu quả sản xuất.

MỤC ĐÍCH CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

  • Hoàn thiện, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm hiện có, phù hợp với điều kiện địa lý tại địa phương, đặc tính di truyền của từng loại vật nuôi.
  • Kiểm tra những nguyên liệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi mới.
  • Phát triển, tối ưu hóa các chương trình dinh dưỡng thức ăn.

HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NEOVIA TẠI VIỆT NAM

Bộ phận Nghiên cứu và phát triển của Neovia Việt Nam hiện có 3 trung tâm nghiên cứu ứng dụng:

  • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Nhà Bè
  • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Gia cầm Đông Anh
  • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Gia súc và Thú cưng Đồng Nai

Với 52 chuyên gia, bác sỹ, kỹ sư có chuyên môn cao về nông nghiệp, sức khỏe vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, sinh hóa, bộ phận R&D của Neovia Việt Nam thực hiện hơn 50 dự án nghiên cứu thực nghiệm mỗi năm.