Vạn năng


Thức ăn hỗn hợp đặc trị ghẻ và giun sán cho heo nái và đực giống


Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.900 kcal/kg
Xơ thô (max) 8,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 0,58%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,4%

VẠN NĂNG

Thức ăn hỗn hợp đặc trị ghẻ và
giun sán cho heo nái và đực giống