Boss phổi


Thức ăn hỗn hợp đặc trị ho cho heo thịt


Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 18,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

BOSS PHỔI

Thức ăn hỗn hợp đặc trị ho
cho heo thịt từ 15kg đến 50kg