Thức ăn CútĐộ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 20,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.750 kcal/kg
Xơ thô (max) 5,0%
Canxi (min – max) 4,0 – 6,0%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 1,0%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,7%

Cf5050

Thức ăn hỗn hợp cho Cút đẻ

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 21,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.050 kcal/kg
Xơ thô (max) 5,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,9%

cf5010

Thức ăn hỗn hợp cho Cút con
từ 1 ngày – 5 Tuần tuổi